Skicka ett mail till el@solbergsbacken.se för påslagning av el.

Ange följande information:

  • namn
  • telefon
  • datum för påslagning
  • husvagnsplats
  • meddelande

Försök gärna anmäla 24 timmar innan ankomst om ni vill ha elen påslagen.

Vi bekräftar anmälan så fort som möjligt. Har ni inte fått något svar inom 24 timmar, kontakta oss på 0661 – 501 75

OBS  detta är en tjänst som ej ingår i husvagnshyran elpåslagning sker i mån av att vi har personal på plats. OBS